Gourmet Pamplona kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor claims,
schadevergoedingen voortkomend uit het consumeren van onze producten. Het
consumeren is in dit geval voor eigen risico.
Gourmet Pamplona kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of schade door
vertraging of niet-uitvoering van haar verplichtingen zoals vermeld in deze
verkoopsvoorwaarden, in elk geval van overmacht zoals stakingen, oorlog, ongevallen,
diefstal, brand of fouten door leveranciers van Gourmet Pamplona. In deze gevallen zal De
Ham Vraag haar klanten informeren en een passende oplossing aanbieden. Behalve
andersluidende verkoopsvoorwaarden of wetteksten, zal de verantwoordelijkheid van
Gourmet Pamplona beperkt blijven tot de waarde van de bestelling.

Privacybeleid:

Gourmet Pamplona zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere
partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw
bestelling. (Denk aan CTS die uw bestelling bij u komt afleveren)
Uw gegevens worden intern gebruikt om u op de hoogte te stellen van
assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u
dit ons per e-mail kenbaar maken.

Waarom vragen wij deze gegevens van u?:
E-mailadres
Dit is een verplicht veld. Gourmet Pamplona heeft dit nodig om te kunnen communiceren
over bijvoorbeeld het bestel, en verzendproces of aangevraagde informatie. Maar ook
over speciale aanbiedingen of uitbreidingen van het assortiment.
Uw naam, adres en woonplaats
Dit is een verplicht veld. Voor het verzenden van uw bestelling hebben we deze
gegevens nodig.